Пільги у ДНЗ

27.10.2014 17:48

Освіта в Україні визнана пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного й культурного розвитку суспільства. Саме тому одним з основних принципів освіти в нашій державі є доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надає держава (ст. 6 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ). 

Водночас норм законодавства регламентують низку пільг для різних категорій населення щодо реалізації права на отримання дошкільної освіти. Так, у першочерговому порядку надають місця в дошкільних навчальних закладах для дітей: 

– військовослужбовців (згідно з п. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

– працівників міліції (згідно з статтею 22 Закону України «Про міліцію»).

Окрім того, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII (далі — Закон № 796) передбачено пільги на позачергове обов’язкове надання місць у дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості:

Дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Згідно з п. 2 статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

 – дітям осіб, зарахованих до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 17 ч. 1 ст. 20); 

– дітям, зазначеним у статті 27 Закону № 796, і мають інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою (п. 2 ч. 3 ст. 30).  

Назад