Охорона праці в дошкільному навчальні закладі (ясла-садок) № 33 "Супутник"

14.10.2014 14:06

Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати заклад освіти, звичайно виділяють якісні показники навчання та виховання, матеріально-технічні. Однак, вони займають провідне положення лише в тому випадку, якщо дотримано основну умову діяльності закладу як суб'єкта господарювання − забезпечується безпечні та нешкідливі умови праці, навчання і виховання.

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов праці, навчання і виховання дітей − одне з найбільш важливих завдань, що повинна вирішувати система освіти. Комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці та  здоров'я  працівників, виховання здорового покоління. Державне, регіональне і галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головним повсякденним завданням і моральним обов'язком для усіх без винятку − роботодавців, керівників, профспілки, кожного працюючого.

Згідно з закону України «Про освіту» та «Про охорону праці» для створення здорових і безпечних умов праці, навчання і виховання адміністрація спільно з профспілковим комітетом та колективом закладу працюють над реалізацією завдань державної політики у сфері охорони праці щодо забезпечення конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, а також виховання здорових  дітей. Нажаль, типовими штатами одиниця спеціаліста з охорони праці в дошкільному закладі не передбачена, але кожен працівник відповідно до своїх посадових та функціональних обов’язків приймає участь у роботі закладу з питань охорони праці.

Організація роботи з охорони праці у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 «Супутник»  здійснюється відповідно до річного  та комплексного  плану заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей. Під час планування роботи з питань охорони праці передбачаються заходи щодо організації роботи з пожежної безпеки, охорони праці, збереження життя та здоров’я дітей і працівників, попередження травматизму, захворювань та ін. За окремим  планом здійснює свою роботу з питань охорони праці і профспілковий комітет дошкільного закладу. В цьому плані передбачені і звітування керівника перед колективом про стан охорони праці, і організаційні та підготовчі заходи, а також тематичне навчання працівників тощо.

Загальне керівництво роботою з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснює завідувач дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 «Супутник»  Фещенко Л.І.

Видані накази по ДНЗ № 33:

·        «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі» від 06.08.2013 № 55

·        «Про розподіл обов’язків посадових осіб та організацію роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі» від 16.08.2013 № 66

·        «Про дотримання Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі» від 05.09.2013 № 81

З         метою систематичного дотримання всіма структурними підрозділами, посадовими особами і працівниками вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших документів по охороні праці в закладі здійснюється багатоступеневий адміністративно-громадський контроль за охороною праці відповідно до графіка:

 

 

Адміністративний контроль

 

 

Ступінь контролю, контроль

Громадський контроль

 

 

 

 

 

вихователі, помічники вихователів

І ступінь,

щоденно

член комісії з охорони праці

вихователь-методист, завідувач господарства

ІІ ступінь,

один раз в три місяці

голова комісії з охорони праці профспілковий комітет

завідувач

Ш ступінь,

один раз у півріччя

голова профспілкового комітету

 

 

Також до здійснення даного контролю вважаю, що було б доцільно залучити представників  Ради закладу.

 Адміністрацією дошкільного закладу, профспілковим комітетом проводиться активна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Результати перевірок та контролю за виконанням вимог щодо охорони  праці, протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних вимог організації навчально-виховного процесу регулярно розглядаються на виробничих та оперативних нарадах, засіданнях профспілкового комітету, зборах трудового колективу, батьківських зборах та ін.

  Наказами керівника дошкільного навчального закладу призначені відповідальні особи за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, збереження майна, господарського інвентарю, з цивільного захисту,  комісія із загального огляду будівель та споруд, переглянуті та затверджені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, програма вступного інструктажу, положення щодо управління охороною праці в закладі. У роботі всіх комісій приймають участь і представники профспілкового комітету, а затвердження інструкцій з охорони праці здійснюється після погодження з головою профспілкового комітету.

В цьому навчальному році відповідно до  Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006 № 304 в дошкільному навчальному закладі здійснюється навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Залишається не вирішеним питання щодо облаштування куточку з охорони праці, безпеки життєдіяльності для дітей та батьків,  де б адміністрація могла вчасно інформувати працівників і батьків з цікавими та корисними новинками.

Працівники забезпечені спецодягом, який в 2013 році замінено.  Спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту не забезпечений із-за відсутності фінансування. За батьківські кошти придбані миючі та дезінфікуючі засоби. Працівники, що працюють в  шкідливих умовах праці та мають особливий характер праці отримують пільги та компенсації, передбачені колективним договором відповідно до результатів атестації робочих місць за умовами праці.

 Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором виконуються. Адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом ДНЗ ефективно працює над створенням  безпечних умов праці, комплексного розв’язання питань планування, організації, контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці, забезпечення соціального захисту працівників і вихованців.

   Протипожежна безпека в дошкільному навчальному закладі посідає одне з важливих місць в організації всієї роботи з охорони праці.

Видані накази по ДНЗ:

·        «Про підготовку закладу з протипожежної безпеки до роботи у новому 2013/2014 навчальному році» від 01.08.2013 № 46

·        «Про порядок огляду і закриття приміщень дошкільного навчального закладу після закінчення робочого дня» від 01.08.2013 № 47

·        «Про заборону паління в дошкільному навчальному закладі та пропаганду здорового способу життя» від 06.08.2013 № 51

  Наказом по ДНЗ призначаються відповідальні особи з пожежної безпеки, двічі на рік проводяться тренувальні та практичні відпрацювання на випадок виникнення пожеж (у вересні та  травні місяці), створений куточок з пожежної безпеки. Заклад не в повному обсязі забезпечений протипожежним інвентарем,  вогнегасниками. Відсутня автоматична система пожежної сигналізації. Вогнегасники вчасно проходять технічне діагностування в організаціях, що мають відповідну ліцензію. Доопрацьовані та розміщені  на видних місцях схеми та плани евакуації на випадок пожежі.

Відповідальним за протипожежний стан в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 «Супутник» Жикіною Н.А. розроблені інструкція з протипожежної безпеки «Про протипожежну безпеку в дошкільному навчальному закладі № 33», яка встановлює вимоги та правила з пожежної безпеки для всіх працівників , а також розроблені: «Інструкція з пожежної безпеки для сторожа», «Інструкція з протипожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів», «Інструкція щодо дій посадових осіб у разі виникнення пожежі», «Інструкція з протипожежної безпеки в музичній залі» та ін.

Згідно Положення про медичний кабінет та з метою забезпечення якісного медичного обслуговування в дошкільному закладі планується здійснити  ремонт та оснащення медичного кабінету в 2014 році. Для надання невідкладної медичної допомоги медичний кабінет в межах асигнувань на 2013 рік та за рахунок батьківських коштів забезпечено в повному обсязі необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення згідно Переліку, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, міністерства освіти і науки України 30.08.2005р. за № 432/496. В штатах закладу передбачена ставка сестри медичної старшої, також медичне обслуговування дітей здійснює лікар-педіатр міської лікарні. Медичні огляди дітей та працівників здійснюються вчасно. Залишається не вирішеним питання створення сучасних куточків з постійно змінною інформацією: «Поради лікаря», «Для вас, батьки». Медичне обслуговування здійснюється згідно комплексного плану санітарно-оздоровчих заходів, затвердженого керівником дошкільного закладу та завідувачем дитячою поліклінікою й узгодженого з санітарно-гігієнічним відділом СЕС, який складено на рік і передбачає проведення санітарно-оздоровчих заходів серед дітей, персоналу та батьків.

Адміністрацією закладу спільно з профспілковим комітетом здійснюється  робота щодо виконання розділу  колективної угоди по забезпеченню належних умов соціального захисту працівників, профілактики професійних та інших  видів захворювань.

Дошкільний навчальний заклад створює і підтримує всі необхідні умови для перебування дітей. Розміщений він в затишному куточку, територія своїм виглядом нагадує зону відпочинку.

 Утримання і влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. 

  Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивні майданчики, їх обладнання підтримується у задовільному, безпечному стані. Для кожної групи виділено окремі  майданчики.

  Не в достатній кількості  є  обладнання на спортивному  майданчику  для проведення занять з фізичної культури та рухливих ігор на свіжому повітрі.

Основні приміщення будинку ДНЗ мають безпосереднє природне освітлення. Штучне освітлення мають тільки туалетні кімнати, комори, туалет для персоналу.

     В групових кімнатах та спальних приміщеннях двостороннє розташування  вікон.  Джерела штучного освітлення забезпечують достатнє рівномірне освітлення всіх приміщень і відповідають нормативам.  

Дошкільний заклад має окрему опалювальну систему, яку обслуговує «Черкаситеплокомуненерго». Опалювальна система закладу перебуває в належному стані, система забезпечує достатній температурний режим в приміщеннях. Підготовка системи опалення здійснюється якісно та вчасно.

 Забезпечений заклад центральним водопроводом та електропроводом.

Вентиляційна  система на харчоблоці потребує ремонту.

                 Всі приміщення дошкільного закладу забезпечені в достатній кількості інвентарем та знаряддям, які постійно утримуються в належному стані та використовуються за призначенням.

   Харчоблок, пральна кімната забезпечені всім необхідним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, але плита електрична , м’ясорубка знаходяться в експлуатації понад 25 років.   

  Дошкільний навчальний заклад має належне матеріально-технічне забезпечення, умови для здійснення інноваційної діяльності.

В ДНЗ створені належні умови для організації харчування дітей та працівників. Здійснюється  контроль за харчуванням завідувачем та сестрою медичною старшою. Результати перевірок стану харчування розглядаються на педагогічних радах,  зборах трудового колективу, оперативних нарадах , Радах закладу, тощо. Особлива увага приділяється організації культури харчування, виконанню норм харчування, зовнішньому вигляду обслуговуючого персоналу, правилам безпеки праці на харчоблоці.

В центрах активності дитини здійснюється активна робота з безпеки життєдіяльності та охорони праці. Дітей навчають правилам безпечної поведінки в довкіллі, в різних життєвих ситуаціях.

В еколого-дослідницькому напрямку здійснюється робота з дітьми по навчанню безпечної поведінки в природі в різні пори року ( в лісі, в полу, на воді тощо), поведінки з вогнем.

З метою забезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу під час підготовки дошкільного навчального закладу до нового 2013/2014 навчального року за батьківські кошти було оновлено матеріально-технічну базу: замінено кухонний посуд для роздачі їжі, відремонтовано групові приміщення, роздягальні, придбано дитячі меблі, комплекти постільної білизни, тощо.

Розуміючи те, що питання охорони праці – це основа створення безпечних та здорових умов, адміністрація закладу, профспілковий комітет та колектив вживають всі заходи щодо створення комфортних та безпечних  умов перебування дітей в дошкільному закладі, дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, попередження випадків травмування.

Назад