Інформація з безпеки життєдіяльності дитини в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 «Супутник» Черкаської міської ради

05.11.2014 15:11

з/п

Найменування заходу

Термін

виконання

Форма

 проведення

1.

Забезпечити дошкільний навчальний заклад

нормативно-правовими актами та

нормативно-технічною документацією 

щодо охорони праці, безпеки

життєдіяльності та організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі

до 10.05.2014

 

2.

Забезпечити виконання

нормативно-правових документів щодо охорони праці, безпеки

життєдіяльності та організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі

постійно

 

3.

Видати накази по ДНЗ:

1.«Про підготовку закладу з протипожежної безпеки до роботи у новому 2014/2015 навчальному році»

2. «Про створення комісії для перевірки готовності дошкільного навчального закладу до нового 2014/2015 навчального року»

3. «Про порядок огляду і закриття приміщень дошкільного навчального закладу після закінчення робочого дня»

4. «Про заборону паління в дошкільному навчальному закладі та пропаганду здорового способу життя»

5. Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків»

6. «Про організацію роботи х охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі»

7. Про призначення відповідального за електрогосподарство»

8. «Про підготовку дошкільного навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період»

9. «Про розподіл обов’язків посадових осіб та організацію роботи з охорони праці в дошкільному навчальному закладі»

10. «Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму»

до 15.08.2014

 

 

до 05.08.2014

 

 

 

 

до 10.05.2014

 

 

 

до 10.08.2014

 

 

до 10.08.2014

 

 

до 15.08.2014

 

 

до 15.08.2014

 

 

до 20.08.2014

 

4.

Призначити відповідальних осіб:

  • за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу
  • за збереження майна, господарського інвентарю
  • за протипожежний стан в дошкільному навчальному закладі
  • за протипожежний стан всіх групових приміщень, кабінетів дошкільного навчального закладу
  • за електрогосподарство
  • за проведення інструктажів з працівниками

до 10.08.2014

 

 

5.

Ознайомити педагогічних працівників із наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.203 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах»

 

 

до 01.09.2014

 

 

 

6.

Провести нараду для педагогічних працівників щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

 

 

до 01.09.2014

 

 

 

7.

Включити питання безпеки життєдіяльності до планів самоосвіти педагогів на 2014/2015 навчальний рік

до 01.09.2014

 

8.

Спланувати заходи профілактичної роботи щодо виключення конфліктних ситуацій серед вихованців, що можуть призвести до травмування. Внести дане питання до порядку денного батьківських зборів

до 01.09.2014

 

9.

Поповнити банк методичних розробок з питань безпеки життєдіяльності за напрямками:

·         предмети навколо нас

·         дитина та природа

·         безпека в побуті

до 01.09.2014

 

10.

Провести діагностику рівня знань дошкільників з питань охорони життя і здоров’я дітей, засвоєння норм поведінки у різних небезпечних ситуаціях

травень

2015

 

11.

Здійснити перевірку готовності дошкільного закладу до нового 2014/2015 навчального року

 

до 20.08.2014

 

12.

Оформити акти-дозволи на безпечну експлуатацію приміщень, споруд, будівель, спортивного майданчика, групових приміщень, ігрового обладнання

 

 

до 20.08.2014

 

 

13.

Створити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де розміщувати законодавчі, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали

до 01.10.2014

 

14.

Підготувати дошкільний навчальний заклад до опалювального періоду 2014/2015 року

 

до 01.09.2014

 

15.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу та дітьми відповідно до чинних Положень

 

постійно

 

16.

Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування вихованців та наказом по дошкільному навчальному закладу визначати міру відповідальності винних осіб з конкретними висновками

 

постійно

 

17.

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу

 

щоквартально

 

18.

Підготувати звіт про стан травматизму учасників навчально-виховного процесу за 2014 рік

до 05.01.2015

 

19.

Організувати звітування на засіданнях Ради закладу, виробничих нарадах, зборах трудового колективу відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності з питань профілактики травматизму

 

 

 

постійно

 

20.

Провести огляд дошкільного закладу щодо дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання дошкільних навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

 

вересень-жовтень

2014

 

 

21.

Проводити в дошкільному навчальному закладі:

  • «Тиждень безпеки дорожнього руху»
  • «Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності»
  • «Тиждень безпеки дитини»
  • «Тиждень з пожежної безпеки»

 

 

листопад 2014

квітень 2015

 

травень 2015

лютий 2015

 

 

22.

Приймати участь у міському конкурсі-огляді серед закладів освіти на кращу роботу з питань організації охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

 

 

упродовж року

 

 

23.

Залучати до проведення відкритих заходів, занять, лекцій з питань безпечної життєдіяльності фахівців навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, підрозділів та установ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Черкаській області

 

 

постійно

 

 

24.

В інформаційних куточках для батьків систематично оновлювати матеріал щодо безпеки життєдіяльності дітей

постійно

 

25.

Проводити навчання з питань безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками

 

постійно

 

26.

Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками

 

постійно

 

27.

Проводити інструктажі з  безпеки життєдіяльності з працівниками дошкільного навчального закладу

 

згідно графіка

 

28.

Надавати консультативну допомогу працівникам дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності щодо попередження травмування під час навчально-виховного процесу

 

постійно

 

29.

Проводити періодичні огляди технічного стану будівель та споруд, які розміщені на території дошкільного навчального закладу з метою комплексного обстеження, визначення технічного стану, забезпечення їх надійної експлуатації

 

березень

вересень

 

 

30.

Перевірити стан усіх електророзеток. У разі необхідності поновити написи «220В»

 

до 01.09.2014

 

31.

Суворо дотримуватися правил зберігання миючих та дезінфікуючих засобів

постійно

 

32.

Перевірити готовність дошкільного закладу до проведення евакуаційних заходів у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування в приміщенні

 

жовтень 2014

 

 

33.

Провести практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з відпрацюванням правильної поведінки учасників навчально-виховного процесу під час надзвичайних ситуацій

вересень 2014 квітень 2015

травень 2015

 

 

34.

У разі виникнення пожежі дії працівників дошкільного навчального закладу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, і в першу чергу дітей, їх евакуацію та рятування

за потреби

 

 

 

 

 

Назад